Významy rôznych foto pojmov a označení používaných fotografmi
Info pre producentov

Významy pojmov TFP, glamour, boudoir, akt, erotika, pink, hard core, porno atď.

Tento článok si kladie za úlohu objasniť významy rôznych foto pojmov. A to najmä začínajúcim fotografom, ktorí (ešte) nemajú úplne jasno v tom, čo presne ktorý názov fotenia vlastne znamená. A čo pri ktorom fotení môžu, majú a smú očakávať a vyžadovať od modelky, poťažmo od vzájomnej spolupráce.

Vysvetlím tu výrazy, názvy, pomenovania používané pri fotení na označenie stupňa. Najčastejšie v podstate stupňa pikantnosti odhalenia modelky, príp. aktérov, pikantnosti fotenia ako takého. Poďme si teda

detailne vysvetliť významy rôznych foto pojmov.

Okolo niektorých je toho na vysvetľovanie viac, niekde stačí pár viet. Vysvetľované výrazy a pomenovania som zoradil od kvázi najslušnejšej formy fotenia (TFP) po tie najostrejšie (porno pod viacerými názvami).

TFP – “Time for photographs” = čas za fotky

Vo hlbokej podstate ide o bártrovú výmenu dvoch, veľmi často troch strán. Výraz “photography” v názve sa niekedy vysvetľuje aj ako “picture” (obrázok), “print” (tlač – z čias prezentácií v papierovej forme) a pod. Podstata zostáva nezmenená.

  • Modelky: tá poskytuje svoju vlastnú tvár, telo alebo povedzme len niektorú jeho časť. V princípe môže ísť pri TFP fotení o ktorýkoľvek z ďalej vymenovaných typov fotení.
  • Fotografa: ten poskytuje svoje schopnosti – fotografické a grafické, na úprave záberov vo vopred dohodnutom množstve (a čase).
  • Vizážistu, tzv. MUA (Make Up Artist): ten alebo tá upravuje modelku pred alebo aj počas fotenia. Šírka a škála služieb vizážistu je vecou dohody vopred.

Podstatou TFP dohody je, že nikto nikomu neplatí. Všetky strany investujú a vkladajú do spolupráce “len” vlastnú prácu a teda v názve uvedený čas. A všetci získajú fotografie na použitie podľa vlastného uváženia. Samozrejme, za zohľadnenia pôvodnej dohody. Z vlastnej praxe fotografa, no najmä sprostredkovateľa modeliek pre fotografov odporúčam veľmi detailne sa dohodnúť na všetkých podmienkach a okolnostiach TFP spolupráce. Písomne, samozrejme. Neváhaj použiť môj vlastný vzor TFP dohody.

TFP spolupráca sa najčastejšie využíva na portrétové a figurálne fotenia. Modelky ňou získavajú skúsenosti a rozširujú si fotobook. Fotografi skúsenosti a prezentačné ukážky vlastnej tvorby. Vizážista presne to isté. Ako však píšem vyššie: v princípe neexistuje dôvod, prečo by sa na podklade TFP dohody nemohlo nafotiť porno. V realite to tak ale nebýva.

Fashion, pin-up, glamour, boudoir, soft erotika

Foteniam typu glamour a boudoir som chcel pôvodne dopriať vlastné odstavce. Fakt však je, že ide o žánre veľmi, veľmi podobné, kvázi príbuzné. No a všetky – snáď s výnimkou fashion – môžu, no nemusia byť soft erotické. Vysvetlím.

Pri fotení fashion, glamour a boudoir ide o figurálne zábery. O snahu zachytiť ženské telo a jeho krásu, bez ohľadu na krivky. * No a škála zahalenia či odhalenia tela je tak napíšuc v plnej existujúcej šírke. Pri fashion zostáva modelka spravidla úplne oblečená, zachytáva sa často totiž práve/iba oblečenie (angl. “fashion” je v preklade móda). No a pri glamour, boudoir a aj pin-up fotení môže byť modelka oblečená kompletne, čiastočne – ale aj vôbec. Pričom môže, no nemusí ukázať niečo intímne. Jednoducho tieto tri druhy fotenia sa robia od veľmi sexi a zvodných záberov až po zábery typu akt či soft erotika.

* Pri fashion fotení sa štandardne uplatnia modelky skôr štíhle až chudé. Pri glamour na tom príliš nezáleží. A čo sa boudoir týka, to je žáner, kde krivky a teda postava typu krv a mlieko môže byť vyslovene prednosťou.

Preto je pri foteniach práve tohto typu pre obe strany zvlášť dôležité čo najpresnejšie si definovať, čo sa bude fotiť a radšej aj ako bude a kde bude vzniknutý materiál použitý. Ako pre mnohé iné účely, aj na tento ako kompetentná osoba pokojne použi môj vzor “model release” a teda zmluvy o vytvorení a použití umeleckého materiálu.

Pin-up alebo Pin Up je troška špecifický žáner. Fotografie tohto typu vlastne ani nie sú umeleckými zábermi v pravom zmysle slova. A v princípe na nich ani nejde o prezentáciu modelky ako takej. Ide o prezentáciu produktu, poťažmo služby – nevyhnutne prostredníctvom modelky ako sexsymbolu. Termín pin-up sa zvykne používať aj na ilustrované obrázky často tvorené tzv. emuláciou z fotografií.

Akt, (decentný) umelecký akt, nude(s), art nude

Vysvetlenie pojmu akt či nude je pomerne jednoduché. Ide o zobrazenie nahého (ženského) tela. Nie však s cieľom prvoplánovo odhaliť intímne partie. Akt je skôr umelecky, esteticky, decentne a oku lahodiacou formou erotiky. (Preto tieto prívlastky v podnadpise odstavca.) Celkom logicky, párový akt je zobrazením páru, dvojice a to hetero aj akejkoľvek inej. V každom prípade však výrazne decentnejšou a umeleckejšou formou než to robí napr. porno.

“Open legs for me, honey, and show me pink, please”

Priamy a doslovný preklad z angličtiny hovorí za všetko: “open legs” znamená jednoducho otvorené nohy. Ide teda o pikantnejší stupeň aktu, o erotickú fotografiu, kde sa modelka nehanbí rozkročiť stehná.

Výraz “pink“, resp. fotografov povel “Show me pink, please” (ukáž mi ružovú, prosím) inštruuje modelku k tomu, aby ukázala ružové vnútro pyskov ohanbia. Roztiahnutím polovíc zadku, stehien alebo priamo roztvorením veľkých či malých pyskov ohanbia. O tomto type fotenia by sa toho dalo napísať podstatne viac. Tento text si však

kladie za úlohu vysvetliť významy rôznych foto pojmov.

Namiesto ďalšieho zapodievania sa detailmi okolo vyššie opísaných foriem či štýlov fotenia budem pokračovať niekoľkými zostávajúcimi. Ísť hlbšie by totiž na tomto mieste bolo trocha nepatričné.

Erotika: soft erotika, hard erotika, erotika párová

Pod erotické fotenie je možné zaradiť všetko od – a vrátane – glamour až po porno. Štandardne sa však tak nejako očakáva či predpokladá niečo medzi. Soft erotika by mala byť pikantnejšia než glamour, napriek tomu nemusí (no môže) obsahovať ani len open legs. No a pink s jeho viac-menej automatickým priamym pokračovaním vo forme masturbácie (penetrácie pošvy vlastnými prstami alebo čímkoľvek iným) už sa zväčša radí do hard erotiky.

Párová erotika, pokým nemá ísť priamo o porno z nasledujúceho odstavca, by nemala zobrazovať detaily kopulácie. Takáto erotika sa nezvykne označovať ako soft či hard. Spravidla v oboch prípadoch je vnímaná prosto ako párová erotika. Rozdiely bývajú často ani nie tak v zachytení, ale skôr vo forme použitia takéhoto materiálu a v jeho prezentácii. Preto je pojem “párová erotika” uvedený v tejto časti článku na tému “významy rôznych foto pojmov” ako aj v nasledujúcej.

Pornografia, párová erotika, hard core… Prosto porno

Významy rôznych foto pojmov ukončím(e) vysvetlením označenia, ktoré je na tomto webe zrejme tým najdôležitejším, najhľadanejším.

Pornografia, skrátene porno je v našom kontexte zobrazením najmä (intímnych) detailov ľudského tela alebo akejkoľvek sexuálnej aktivity. Za primárnym účelom sexuálneho vzrušenia alebo aj uspokojenia diváka.

Pornografia sa na soft core (jemná) a hard core (ostrá) delila kedysi. Keď ešte vznikali aj isté, povedzme umeleckejšie ladené pornofilmy. V dnešnej dobe sa producenti porna predháňajú vo všetkých aspektoch. Preto vlastne všetko porno je už dnes hard core. Porno sa nedelí na stupne podľa stupňa odhalenia. Delí sa na kategórie podľa obsahu. Tam už treba poznať jednak anatómiu, jednak určité bežne používané anglické výrazy a jednak rôzne špeciálne sex a porno skratky.

Významy rôznych foto pojmov uzatvoríme “amatérsky”

Samozrejme, pod (hard core) porno spadá aj filmovanie amatérskeho porna na domácej báze. Jediný rozdiel je, resp. mal by byť v použití vzniknutého materiálu. Amatérske porno, zvlášť s amatérskymi modelkami z katalógu na tejto webstránke by primárne vôbec nemalo byť zverejnené.


Zdrojom titulnej fotografie a spolu s ňou takmer všetkých na tomto webe je archív autora portálu. Zatiaľ sa ešte nedá napísať, že by robil skutočnú fototvorbu v pravom zmysle slova. Zatiaľ iba pre vlastnú radosť a zábavu “loví zaujímavé pohľady”.

Médiá ma titulovali "guruom erotického priemyslu na Slovensku". Po dvadsiatich rokoch pôsobenia v oblasti zábavy skutočne viem o tejto brandži prvé aj posledné. Som označovaný tiež za "priekopníka" a "odborníka" na sexbiznis a všetko súvisiace. Po mojom stíhaní za kupliarstvo pôsobím už výhradne iba v legálnych odvetviach tejto sféry. Okrem toho sa sám považujem okrem profesionálneho spoločníka (nie gigola) ešte za blogera, copywritera a tak trocha aj spisovateľa. Na tomto webe sa však určite nedozvieš nič o mojom zmýšľaní a o tom, akým človekom v skutočnosti som - na to musíš navštíviť stránku AndyMoravek.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *